Νέα

Το κείμενο που επισυνάπτεται εκ μέρους της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου αποτελεί περίληψη του πρωτότυπου «Διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου Silver-Russell: 1η διεθνής ομοφωνία» και απευθύνεται προς όλους τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς με Russell Silver και στις οικογένειές τους. Η διεθνής ομοφωνία που συντάχθηκε από 36 ειδικούς στο σύνδρομο SR (SRS), που ψηφίστηκαν σε συνάντηση τον Οκτώβριο 2015 και δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2016, παρέχει συστάσεις, για κλινική διάγνωση, μοριακή ανάλυση και αντιμετώπιση των ασθενών με το σύνδρομο SRS. Η πρωτότυπη δημοσίευση μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.nature.com/articles/nrendo.2016.138. Οι…
Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, κατεβάστε το συνημμένο αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Παιδιατρική