◄ Πίσω

Νεότερες Εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας

Κατηγορία:
Συνέδριο
Χώρος:
Συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ - Ερυθρού Σταύρου, Μαρούσι 151 23
Τηλέφωνο:
2109609400
Email:
congress@synthesispco.com
Συνημμένα:
Download

Χάρτης:


Παιδιατρική